CUSTOM JAVASCRIPT / HTML

Inventaris goederen

Inventaris en goederen verzekering

Door schade aan zakelijke bezittingen en aan voorraden kunt u tijdelijk niet werken. Dat zorgt al voor schade door omzetverlies. Met de inventaris en goederen verzekering verzekert u de spullen tegen bijvoorbeeld brand en diefstal. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

Bij het verzekeren maken we onderscheid tussen diverse bezittingen waar u verschillende verzekeringen voor afsluit. Voor gemotoriseerde voertuigen sluit u een motorrijtuigenverzekering af. Voor een bedrijfspand gaat het om een gebouwenverzekering. Voor gereedschappen, voorraden, machines en kantoormeubilair sluit u een inventaris en goederen verzekering af. Een dergelijke verzekering wordt ook wel een inventaris- en goederen verzekering genoemd.

Tegen welke gevaren verzekert u uw spullen?

Het grootste gevaar is een brand. Een uitslaande brand kan voor een grote schade zorgen. U doet er alles aan om brand te voorkomen, maar het kan iedere ondernemer overkomen. Naast brand bestaat er ook dekking tegen ontploffing en blikseminslag in de inventaris en goederen verzekering. Inductie is in de meeste gevallen ook meeverzekerd. 

Een ander groot risico is inbraak en diefstal. Bij inbraak blijft het vaak niet bij de gestolen spullen. Het gaat gepaard met vernielingen of zelfs brandstichting om de sporen weer uit te wissen. Door water kunnen de inventaris / goederen ook beschadigd raken. Schade door overstroming is uitgesloten in de verzekering, maar schade door regenwater en leidingwater is vaak wel verzekerd.

Wat wordt er verstaan onder inventaris / goederen?

Het is een ruim begrip. Hier vallen gereedschappen onder, maar ook machines en grondstoffen die bewerkt worden in het productieproces. Bezittingen die vastgenageld zitten aan het bedrijfspand moeten verzekerd worden op de polis van het bedrijfspand. 

Voor het verzekeren wordt dit gezien als een onderdeel van het pand. Geld, cheques en andere waardepapieren worden meestal uitgesloten. Hetzelfde geldt voor motorrijtuigen en bijvoorbeeld aanhangers en vaartuigen. Opgeslagen producten die binnenkort geleverd worden aan klanten zijn ook meeverzekerd.

! Pas op met een te laag verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag stemt u af op de waarde wat u maximaal aan spullen heeft. Een installateur houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat er een voorraad aan cv-installaties opgeslagen is. Als de waarde op piekmomenten uitkomt op €10.000, houdt u hier rekening mee. 

Het verzekerd bedrag moet namelijk overeenkomen met de waarde van de inventaris en goederen. Bij een te laag verzekerd bedrag krijgt u een schade ook maar deels uitgekeerd. U doet er verstandig aan om de huidige verzekering minimaal één keer per jaar te controleren. Zo voorkomt u dat de inventaris en de goederen onderverzekerd of juist oververzekerd zijn.

Hoe stelt u het verzekerd bedrag vast?

Vooral voor zzp’ers en andere kleine ondernemers is het een kwestie van het verzekerd bedrag inschatten. Voor ondernemers met veel bezittingen kan een taxatie uitkomst bieden. Een expert zorgt in dat geval voor de inschatting van de waarde. Dit kan in overleg met de verzekeraar.
 
Heeft u een eigen bedrijfspand? Vergeet dan niet om het pand ook te verzekeren. Voor huurders is het handig om te weten dat verbeteringen aan het bedrijfspand mee te verzekeren zijn in de inventaris / goederen verzekering. Heeft u bijvoorbeeld een horecakeuken geplaatst in het pand? Deze kunt u als huurdersbelang meeverzekeren.
SOCIAL MEDIA
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
CONTACT
Hillebrand Verzekeringen & Hypotheken
Postbus 128
 4300 AC ZIERIKZEE
(0111) 40 60 18
KvK 22045137 | AFM 12018875
Hillebrand Verzekeringen & Hypotheken 2023 - Alle rechten voorbehouden