CUSTOM JAVASCRIPT / HTML

Coronavirus en de reis-, annulerings- en verzuimverzekering

Meestgestelde vragen over het coronavirus en het bedrijfs- en werkleven 

Vragen en antwoorden over corona en de verzuimverzekering

1. In hoeverre is er bij de verzuimverzekering dekking van ziekte als gevolg van het coronavirus en/of het thuis moeten blijven van personeel, bijvoorbeeld als voorzorgsmaatregel? 

In de voorwaarden is niets specifiek geregeld over (corona)virussen of welk virus dan ook. Voorwaarde voor het recht op uitkering is: “de ziekte en of het gebrek waardoor men niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten”

Reis en annulering, vragen en antwoorden over het reizen van en naar een corona besmet gebied

1: U heeft een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kunt u een beroep doen op uw annuleringsverzekering? Nee, de annuleringsverzekering richt zich alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (hij/zij wordt ziek of één van de ouders overlijdt). Wat er op uw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn wel ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht dekking bieden.

2: Als er in Nederland een gebied wordt afgesloten door het virus, maar u heeft een weekendje weg geboekt in dit gebied, kunt u dan wel een beroep doen op uw annuleringsverzekering? Nee, bij een annuleringsverzekering maakt het niet uit of de bestemming zich in het buitenland of in Nederland bevindt. Een annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (hij/zij wordt ziek of één van de ouders overlijdt). Wat er op bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn wel ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht dekking bieden

3: U bent in een gebied waar het coronavirus actief is. Als u wordt gerepatrieerd door uw reisverzekeraar? Nee, repatriëring zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Repatriëring door medische redenen valt wel onder de dekking. Dat wil zeggen dat u terug naar Nederland wordt gehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten in het buitenland u onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.

4: Het reisadvies is veranderd naar oranje/rood. Bent u nu niet meer verzekerd? 
U bent nog steeds verzekerd. Het reisadvies is namelijk veranderd terwijl u al in het gebied aanwezig was.

5: U wordt in quarantaine geplaatst en moet langer in het gebied blijven. Kunt u een beroep doen op uw reisverzekering? Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten vallen in zo’n geval bij veel reisverzekeraars doorgaans niet onder de dekking. Als het wel onder de dekking valt, dan zijn de kosten gemaximeerd. 

6: U wordt in quarantaine geplaatst en dreigt daardoor uw volgende reis te missen. Kunt u een beroep doen op uw annuleringsverzekering? Nee. Als u niet ziek bent, kan u geen beroep doen op de annuleringsverzekering. Als u wel ziek bent, dan valt het onder de dekking. .

Reis en annulering, vragen en antwoorden over het oplopen van het coronavirus

1: U hebt het virus. Kunnen andere mensen u aansprakelijk stellen als zij door u besmet raken? Waarschijnlijk niet. Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet u kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die aan u kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

2: U heeft het virus opgelopen op het vliegveld/in het hotel. Kunt u het hotel/vliegveld aansprakelijk stellen? Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet u kunnen aantonen dat u een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die u  kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

3: U heeft het virus opgelopen en kan daardoor niet meer op reis. Kunt u een beroep doen op uw annuleringsverzekering? Dat zou kunnen. Het verschilt per reisverzekering. Bekijk hiervoor de voorwaarden van de verzekeraar.

4: U heeft het virus opgelopen en u bent daardoor in quarantaine geplaatst. Daardoor kunt u niet meer op reis. Kunt u een beroep doen op de annuleringsverzekering? Ja, dat kan omdat u ziek bent. U moet wel een doktersverklaring kunnen overhandigen.

5: Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen? Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus zorgt er niet voor dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren. 
SOCIAL MEDIA
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
CONTACT
Hillebrand Verzekeringen & Hypotheken
bezoekadres: Nieuwe Haven 147
Postbus 128
 4300 AC ZIERIKZEE
(0111) 40 60 18
info@hillebrandverzekeringen.nl
KvK 22045137 | AFM 12018875
Hillebrand Verzekeringen & Hypotheken 2020 - Alle rechten voorbehouden