CUSTOM JAVASCRIPT / HTML

Advies en begeleiding voor uw Zakelijke verzekeringen

Wanneer u advies en begeleiding wilt voor uw zakelijke verzekeringen kunt gerust met ons contact opnemen. Wij maken voor u een inventarisatie van de risico's en brengen deze voor u in kaart.

Met effectief risicomanagement beschouwt u het hele risicoprofiel, stelt u prioriteiten en richt u zich op de belangrijkste risico’s zonder de overige uit het oog te verliezen. Bedrijfsrisico’s en kansen veranderen steeds, net als de risicobereidheid van uw bedrijf. Daarom adviseren wij om tenminste één keer per jaar een risicobeoordeling uit te voeren en uw risicoprofiel en -bereidheid te actualiseren. Past het risicomanagement in de praktijk nog bij de organisatie? Zijn er innovaties in de discipline die verder bij kunnen dragen aan het risico-management proces? Voldoen uw risicoanalyses nog wel?

Na de bepaling van de risico’s met de meeste prioriteit ondersteunen we u met het opstellen van plannen met nodige acties voor beheersing. We maken deze acties zo concreet mogelijk, zodat deze eenvoudig zijn uit te voeren. Daarna volgt de belangrijke stap: het actief oppakken van risicobeheersing. U heeft daar de leiding in. 
SOCIAL MEDIA
CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
CONTACT
Hillebrand Verzekeringen & Hypotheken
Postbus 128
 4300 AC ZIERIKZEE
(0111) 40 60 18
KvK 22045137 | AFM 12018875
Hillebrand Verzekeringen & Hypotheken 2023 - Alle rechten voorbehouden